...

محصولات | products

به منظور انجام تحقیقات و آزمایشهای علمی، مشاهده عملیاتی بودن یک فرایند و بازده آن، شناسایی مسایل ایمنی واحد و افزایش مقیاس واحدها از تجهیزاتی به نام پایلوت یونیت استفاده می شود. پایلوت یونیت (واحد با مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی) واحد طراحی شده ای است که درآن از تجهیزاتی با مقیاس کوچکتر نسبت به فرایند اصلی استفاده می شود.

مقیاس واحد بر اساس پارامترهای متعدد فنی و اقتصادی تعیین می شود.با کوچک شدن مقیاس و در نتیجه ابعاد واحد، بسیاری از تجهیزات ، منطق‌ها و راهکارهای کنترلی واحدصنعتی به همان شکل قابل اجرا نخواهد بود و لازم است از راهکارها و تجهیزات ویژه‌ای بهره برد تا بدون لطمه خوردن به روندهای مورد انتظار امکان ساخت و بهره‌برداری عملیاتی ممکن گردد.

شرکت طاها کیمیا تجهیز با استفاده از امکانات بازرگانی خود امکان تامین تمامی اجزا پایلوتها از معتبرترین برندهای آمریکایی و اروپایی را دارد و با آشنایی کامل از توانمندی‌های داخلی و بهره گیری از توان فنی نیروهای متخصص امکان ساخت هر پایلوت فرآیندی را در مجموعه خود فراهم نموده است.

Separator

سیستم جداسازی گاز/مایع

در سیستم های راکتوری که محصول شامل دو فاز مایع و گاز می باشد، عملکرد مناسب سیستم نیاز به یک جداکننده گاز/مایع می باشد. جداکننده در پایین دستی راکتور نصب می شود. در ظرف جداکننده مایعات در ته ظرف کندانس و جمع می شوند. گازها و بخاراتی که کندانس نمی شوند از ظرف جداکننده خارج می شوند و به سمت BPR هدایت می شوند.
برای جلوگیری از نوسانات فشار در راکتور، عملکرد BPR به صورت تک فاز از اهمیت بالایی برخوردار است.
جداکننده گاز/مایع می تواند به اندازه کافی بزرگ طراحی شود تا محصول مایع جمع آوری شده بتواند به صورت متناوب و به صورت دستی تخلیه شود. این مخازن در حجم های ۳۰۰، ۶۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ml طراحی و ساخته می شوند.

سیستم های کنترل و ثبت و ضبط داده ها

تجهیزات مختلف سیستم راکتوری مانند heater، MFC و پمپ دارای سیستم کنترلی مستقل خود هستند. اجزاء اصلی دستگاه کاتاتست مانند کوره الکتریکی و MFC علاوه بر کنترل محلی از قابلیت اتصال به کامپیوتر بر خوردار هستند.
در مواردی که تعداد کانال هایی که باید کنترل شوند به منظور سهولت و اقتصادی شدن از سیستم کنترل یکپارچه طراحی شده با lab-view استفاده می شود.

مشتریان ما